ஈடிவி பாரத் செய்தி எதிரொலி.. விநோத எறும்புகள் குறித்து விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு