Our Supporters

Indian Donors


Mr Venkatesh Ganesan: INR 2000

Mr Shanjay Jacob: INR 100

Mr Mukesh Baskaran: INR 300

Mr Aswin Ravi: INR 250

Ms Kriti Dhanania: INR 500

Mr Alwin Shobanraj: INR 100

Ms Vaishnavi Srinivasan: INR 1000

Mr Ashok Kumar Ellenti: INR 100

Ms Sashiko Dayani: INR 2000

Mr Nagalingam V: INR 2000

Mr Kumaravel Thangavel: INR 2000

M/s PUSHPALATHA EDUCATIONAL CENTRE: INR 50000

Ms Maitreyee lawande: INR 1010

Ms Lakshmi Niranjan: INR 5000

Dr Alfred Daniel: INR 2500

Ms Ashwini Saraswathi: INR 1000

M/s PUSHPALATHA EDUCATIONAL CENTRE: INR 24000

Mr Darshak Vasavada: INR 750

Dr Yeshwant Narrain: INR 2000

Ms Maya Chandrasekaran: INR 2000

Dr J Balasubramaniam: INR 10000

Mr Sugan: INR 2000

Mr C SUNDARARAMAN : INR 2000

Ms Gayatri Ramanathan : INR 2000

Ms Kobita Dass Kolli : INR 2500

Mr Guru Prasanna: INR 2000

Mr Natraj [Ordering 5 Copies]: INR 10000

M/s Bhuvana Balaji: INR 2000

Ms Maria Praveena Clement: INR 500

Mr Abhinav: INR 2000

Mr Jebastin Abraham: INR 2000

Mr Maheswaran: INR 2000

Mr Vignesh Raja: INR 2000

Mr swaroop: INR 2000

Mr Premal Arvind Desai: INR 7500

Mr L Viswanathan : INR 2000

Dr Arulpari : INR 2500

Mr Sugan: INR 2000

Mr Robin Louis: INR 2000

Mr Subramaniam Vaithiyalingam: INR 2000

Mr Senthil Kumar: INR 2000

Mr Samuel Premkumar : INR 2000

Mr Vijay Chandrasekhar: INR 2000

Dr Rajaram Nityananda: INR 2000

Mr kumar: INR 200

Mr Sundara Raman: INR 2000

Mr Vivek Vivek: INR 2000

Mr Hari Prakash J R: INR 3000

Dr S. Subramanya: INR 2000

Mr Hari Prakash J R: INR 2000

Dr Balaji Narasimhan: INR 2000

Mr YUVA - Himanshu Thakkar: INR 2000

Dr Kuldeep K Lal, NBFGR: INR 2000

Mr Ramanathan K: INR 2000

Mr ESWARAN ANNAMALAI : INR 2000

Ms Gagana Pemmiah: INR 2000

Mr Rajendran P: INR 2000

Ms Ankila Hiremath: INR 4000

Ms Chitra Vasudevan: INR 2000

Dr Veena Srinivasan: INR 2000

Ms Nat Natraj: INR 2000

Ms Jayanthi manokaran: INR 2000

M/s PUSHPALATHA EDUCATIONAL CENTRE: INR 20000

Ms Gayatri: INR 2000

Mr Raveendra Bhat: INR 2000

Dr Divya Mudappa: INR 2000

Dr Mr & Mrs. Maharajan : INR 1500

Ms Deepthi Unni: INR 1500

Mr Bharat Jyoti: INR 2500

Dr SUBRAY LOHITHAKSHA KAMATH: INR 25000

Mr Amod Ashok Inamdar: INR 500

Mr Sahil Tripathi: INR 8

Ms Shruti Karmalkar : INR 1000

Mr MURTHY AKELLA VSN: INR 10000

Ms Monika Pal: INR 2500

Mr Ashok Kumar Ellenti: INR 10

Mr Rahul V Khot: INR 500

Mr Gowtham Sarvesh R R: INR 2000

Ms Vanya Pothula: INR 1000

Dr Harikumar PS: INR 1000

Mr Anantha Krishna K S: INR 1000

International Donors


Dr Agnese Marino: USD 600

Dr Timothy Murtha: USD 600

Mr Lorenzo Maestripieri: USD 25

Mr Haresh Malkani: USD 100

Mr Oliver Crane: USD 40

Mr Venki Rajah: USD 150

Dr American University: USD 600

Dr Ole Mertz, Københavns Universitet: USD 600

Dr Robert Koch Institute: USD 600

Dr University of Tasmania: USD 600

Dr Hauke-Peter Vehrs: USD 600

Dr John Casellas Connors: USD 600

Dr Esteve Corbera (Universitat Autònoma de Barcelona): USD 600

Dr Sushrut Karmalkar: USD 50

Mr pradeep: USD 25